Är Breivik ett mysterium?

Ja,
Breivki är ett lika stort mysterium som de nazister som dödade miljoner av judar, zigenare och sinnessvaga. Ett lika stort mysterium som de röda khmererna som dödade lite färre miljoner. Han är ett lika stort mysterium som det som Stalin gjorde mot sitt folk som beskrevs av Aleksandr Solzjenitsyn i verket GULAG-arkipelagen.

Och Breivik är ett lika stort mysterium som de självmordsbombare och andra terrorister som är villiga att döda för sakens skull om det så kostar deras egna liv.

Han är kanske ett lite mindre mysterium än de läkare som vägrar ta emot medicin även fast det skulle rädda människoliv.

Eller för den delen den svenska högern som trots att det bevisats att privatiseringar inte fungerar, att den hårda politik de för gör att människor lider och dör. Att deras politik helt enkelt inte fungerar men ändå fortsätter de. De är kanske också ett lite mindre mysterium än Breivik.

Men alla dessa människor är tack och lov annorlunda än vi eller hur? Den trygga tanken behöver vi men är det verkligen så? Hur många helt vanliga människor gick inte ut i krig både i första och andra världskriget och stred för saken med risk för sitt eget liv och med intentionen att döda andra? Helt vanliga människor som du och jag kan enkelt fås att bli villiga att offra våra liv och döda andra och tycka att det är rätt, ja nästan normalt – när det stämmer med saken. När saken säger att det är rätt blir vi villiga att inlemma oss i ett system där vi är villiga att dö och ges vapen för att döda andra. Varför? För att vi tror på saken.

Vad är det då som gör oss olika?

Inget i princip utom att vi tror på olika saker. Saken är annorlunda.

Javisst, vi tror på rätt sak – de där fulingarna tror på fel sak. Framförallt den där Breivik. Han är så helt annorlunda än vi att en psykolog tycker han är ett mysterium.

Men Breivik är inte ett större mysterium än miljoner, ja miljarder andra egentligen. För i ett samhälle som är relativt – hur vet vi vad som är den rätta saken egentligen? Och, vad har detta att göra med politik?

Mer än vad vi tror för enligt bland annat professor George Lakoffs forskning så är det som avgör om en sak är OK, sunt förnuft och så vidare den värdegrund vi anammat. Det tankesystem vi har integrerat med vår livserfarenhet. Vilken värdegrund vi har avgör alltså vilken sak vi tror på. Det gäller alltså att se till att man plockar till sig rätt värdegrund!

Så här ser en del av min värdegrund ut vad gäller politik:

1. Politik måste grundas på evidensbaserad forskning. Att lägga ner Arbetslivsinstitutet bara för att påverka debatten som Peter Wolodarski gladde sig över, eller när forskningschefen Laura Hartman pressas avgå när det kommer en rapport om att privatiseringar inte fungerar måste hos media och väljaren fås att ses som djupt förkastligt och som vämjeligt.

2. Politik måste få vara ett sökande efter klarhet. Det sätt som högern vilseleder på måste exponeras och även det fås att ses som vämjeligt och förkastligt. Inte bara för att vi förlorar väljare utan för att det skadar demokratins grunder. Det blir en cancer som hotar hela det demokratiska systemet och därför är det något inte bara för oss utan för alla inklusive ärliga personer inom högern och inom media. Väljare måste få rösta efter att ha blivit välinformerade – inte desinformerade!

3. Vi ska inte dansa kring Mammon och bygga det hårda samhället. Huvudskälet för att detta är fel inser vi när vi hittar tillbaka till den klassiska socialdemokratins värdegrund. Den demokratiska principen om de sämst ställda först som Per-Albin uttryckte det. MEN självklart ska vi även här använda modern forskning som argument som ju visar att mindre inkomstklyftor skapar bättre samhällen och att vi är varelser som fungerar bäst när vi tar hand om varandra.

Notera hur 2) och 3) då bygger på princip 1). Läs gärna mer om detta och om värdegrunder i min bok.

Och du, hur ser din värdegrund ut? Och till vilket samhälle för den dig och oss andra?