I en specialutgåva av Stockholmstidningen maj 2012 kunde jag bland annat läsa:

Enligt Löfven är det verkligheten som hunnit ikapp regeringen. – Folk ser att det inte blir några jobb och att välfärden krackelerar: utförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen. Det håller inte.

Trosvissheten är ännu större på sista sidan i tidningen där Roy Andersson berättar om sitt filmande och också säger bland annat ”Avigsidan av deras politik har kommit fram i dagern. Jag tänker på Carema och liknande. De slår hål på sig själva till slut.

Det finns något inom Socialdemokratin som gör att vi tror att något utanför oss själva ska fixa det. Det ska hända något som får väljare att förstå enligt någon sunda förnuftets logik. Något annat än vårt eget handlande ska få bollen att rulla i mål för oss 2014.

Det finns återigen anledning att citera Tony Judt och det han säger i sin bok Illa far landet i samband med att ett antal personer undrade på vad varför det liberala Österrike hade fallit samman och lämnat vägen öppen för fascismen:

Popper, som är mest känd i det här fallet, menade att obeslutsamheten hos de socialister som var hans samtida landsmän, och deras blinda tro på “historiens lagar”, gjorde dem till ett lätt byte för den radikala energin hos fascisterna, som handlade. Problemet var att socialisterna hade alltför stark tro på både historiens logik och människornas förnuft. Fascisterna var ointresserade av båda och deras läge var överlägset då det gällde att ingripa.

Tänkandet som kommer fram i Stockholmstidningen blir så farligt för det verkar så självklart. Speciellt nu när vi verkar ha fått media på vår sida så många av högerns alla misslyckanden kommer fram och eftersom högern verkar vara på defensiven.

Men det kan vända fort. För inte länge sedan gick mediedrevet mot Håkan Juholt. (Se även Ett mirakel eller kejsarens nya kläder?)

Högerns dominans inom media är också så stark att under rubriken ”Våldsamt borgerligt övertag i svenska medier” så tycker man att ”Det är en gåta att socialdemokraterna alls suttit vid makten i Sverige om man studerar det borgerliga övertaget i medierna.

Betänk också att vi som väljare snabbt glömmer. Just nu när vi utsätts för denna ström av rapporter om högerns misslyckanden så kan nog många väljare dra åt sig öronen men eftersom detta inte dokumenteras systematiskt och finns lättillgängligt för väljare och oss ”valarbetare” så kommer ju deras påverkan på väljare att klinga av snabbt. Mycket snabbt i dagens twittrande samhälle.

Att vi glömmer fort är ett verkligt problem som jag själv stötte på förra veckan. Vi var några som ville skriva en insändare där vi protesterade mot att alliansen här i Akalla vill genomföra ytterligare en nerskärning och ta bort vårt bibliotek. Vi tänkte vi skulle vässa artikeln genom att citera några tidigare nerskärningar som det rapporterats om i lokaltidningen med jämna mellanrum. Men ingen av oss hade kvar tidningarna och ingen visste exakt vilka nerskärningar som gjorts. En sosse vill ju inte säga något osant så eftersom vi inte kunde få reda på detta i exakta detaljer lämnade vi den idéen. Och då är vi trots allt jämförelsevis mycket aktiva.

Läget för den normale väljaren blir då uppenbart. Denne kommer inte att komma ihåg mycket. Och då de flesta väljare tycker att alla politiker är lika dåliga kålsupare så tror denne kanske att (S) var med på nerskärningarna. Sådan vilseledande pedagogik är högern duktiga på ju!

Visst finns viss dokumentation i böcker från tex Karneval och min egen bok men hur många läser dessa?

Reinfeldt beskrev problemet att få folk att förstå att deras politik är bäst i sin bok Det sovande folket som blott ”ett pedagogiskt problem att beskriva för väljarna. . .

Om Reinfeldt har kvar sin passion och sin tro på sin politik – och varför skulle han inte ha det – så kommer hans propagandamaskin som blåste oss på valvinsten 2006 och även 2010 och som nu är än mer vässad mycket väl att kunna blåsa oss också på valvinsten 2014. Alltså Stormvarning Löfven!

Det räcker nämligen inte med krackelerande välfärd utan folket måste också förstå sambanden – varför det blir så. En (S) ledning som inte förstår detta, inte förstår det Tony Judt pekar på – att vi måste handla och tror att en valvinst 2014 ska trilla ner i knät – och som så glömt varningarna från tidigare sossar bäddar för förlust 2014. Alldeles helt i onödan!

“En kunnig och välinformerad väljarkår är en förutsättning för att denna demokratisering inte skall bli en tom form, där penningstarka grupper kan dirigera väljarna med hjälp av de moderna masskommunikationsmedlens oerhörda möjligheter. En gång stod maktkampen mellan herremakt och folkmakt. I dag gäller det att skapa garantier för att medborgarna fattar sina beslut på grundval av en allsidig diskussion och inte under beroende av den moderna reklamteknikens hänsynslöst utnyttjade propagandaresurser.” [Tage Erlanders memoarer. Del 1949-1954, sid 332]

Det finns ur framstegets och demokratins synpunkt ingen angelägnare uppgift än att förhindra högerpartiernas infernaliska spekulation i okunnighet och avund.” [Per Albin, 1:a maj tal 1930.]

Mer oro, mer insikt och mycket mer handlande är på sin plats. Det går bara att vinna genom att gå på offensiven!

Det är definitivt för tidigt att fira en valseger för vänstern 2014 redan nu.