Kan socialdemokratin vinna val utan en exakt förståelse för sin ideologi – vad som skiljer vänster och högern åt?

Olof Palme och Tage Erlander skulle svarat nej på den frågan. Så här skrev till exempel Tage Erlander:

. . . att för en rörelse som socialdemokratin. Som vill omdana samhället, är sambandet mellan ideologi och praktisk politik så starkt, att en vilsenhet inom ideologin försvagar partiets möjligheter att fungera som den drivande kraften i samhällsutvecklingen.” [Tage Erlanders memoarer. Del 1901-1939, sid 19]

Anledningen till frågan är ett email jag fick nyligen från en av kandidaterna som kongressombud till partikongressen 2013. Kandidaten skrev bland annat:

Kan man inordna dessa i en höger och vänsterskala, som under Franska revolutionen (som gett upphov till höger och vänsterskalan)? Då var högra sidan konservativ och den vänstra radikal. Vad betyder sådana begrepp idag?

Finns inte vänster-högerskalan längre?

Men om vi läser tex professor George Lakoffs bok Moral Politics så framgår det att det även idag finns två helt olika sätt att se på hur samhället bör byggas – alltså två olika ideologier.

Det fungerar så här: Det finns olika saker som är viktiga för oss. Dessa saker är faktiskt i stort desamma bland alla människor. Skillnaden i synsätt på hur samhället ska se ut uppkommer när vi sedan tenderar att prioritera olika mellan dessa.

Ett närliggande exempel för Stockholmare skulle kunna vara den heta debatten om de nya automatiska spärrarnas vara eller inte var i T-banan. (De som har klämt en massa människor och leder till andra problem.)

Här kan vi hitta två olika saker, värderingar som figurerar i bakgrunden:

– Det är viktigt att alla betalar för sig – gör rätt för sig.

– Det är viktigt att människor inte skadas.

Enligt professor George Lakoffs forskning så tenderar de som kallar sig för högern att prioritera individens eget ansvar högt. Bland annat är följande högt eller mycket högt prioriterat:

1) Att alla gör rätt för sig.

2) Att vi ska klara av sådant här som att gå igenom en spärr – vi ska kunna stå på egna ben.

Medan vi som brukar hamna inom ”vänstern” tenderar att se mer till kringliggande orsaker. Alltså att individen fungerar i en komplex verklighet där systemet kring henne måste hjälpa individen. Fokus blir då att systemet kring människan måste fungera bra – mer än att vi ska klara av allt själva. Och då kommer den andra aspekten mer i förgrunden – att människor inte skadas.

Slutresultatet blir då att för oss inom vänstern blir inte spärrarna lika viktiga för oss utan människors säkerhet blir det som tar över.

Med den modell som bland annat professor George Lakoff hjälpt till att forska fram får vi alltså en modell som vi kan använda som en nyckel för att förstå varför högern vill och gör som de vill.

Men vi får också en klar bekräftelse på att vänster-höger skalan visst kan tillämpas idag och faktiskt mycket mer exakt än tidigare eftersom vi nu har forskning som beskriver det här väldigt bra.

Och varför skulle inte vänster-höger skalan finnas idag? Människan är densamma för vi har ju samma gener idag och därför har vi i grunden precis samma behov av trygghet och av fungerande sociala relationer. Och detta utgör kärnan i de två olika synsätten.

Se gärna även mitt anförande om folkhemmet.

Vill du läsa mer om teorin och få fler exempel som bland annat professor George Lakoffs forskat fram så finns de väl beskrivna i hans bok Moral Politics. Min egen bok tar också upp mycket av det han säger: Att återta Socialdemokratins hjärta.