Mitt Romney har knappat in ”Dött lopp inför sista debatten.”

Men vad man då kanske inte tänker på är att det finns en rörelse här mot ökat stöd för Mitt Romney och varför skulle det vända? Det som ger seger idag är inte sakpolitiken utan hur man kan hantera media och republikanerna i USA har mycket mer pengar och är mycket mer villiga att gå till excesser i vad de säger än demokraterna. Ja, de ser det som så viktigt att vinna att rena lögner och ryktesspridningar ses som OK som här där det framkommer att man lurar folk att Obama är muslim.

Högern tolkar och ser allt det de säger och gör ur ett enda fokus – kan det här öka våra chanser att vinna?

Så är det inte för oss. När Obama tex tog ställning för de homosexuella så gjorde han det inte för att vinna röster utan för att han ansåg att det var rätt. Han ställer sig upp och slåss för sina ideal, det han tror på, likt en riddare med glänsande rustning på en vit ståtlig springare.

Vi inom vänstern förstår inte passionen som driver högern. Hur övertygade de är om att deras endimensionella syn på samhället är det som är det rätta. För högern är helt enkelt det här att de vinner det moraliskt rätta eftersom de ser en åsikt – sin – som den rätta. Detta är en av de grundläggande skillnaderna i våra djupare liggande värderingar mellan höger och vänster enligt professor George Lakoff som forskat mycket kring det här.

Vänstern å sin sidan ofta en betydligt bredare syn på det – alla ska med. Desto fler åsikter desto bättre, som ett blomfält med många blommor. Och det är ju vackert men en följdeffekt av det blir att då får ingen av de här blommorna niga så mycket mer än de andra.

Kommer det då fram viktig forskning som när professor George Lakoff i sin bok Moral politics ger oss en god modell för att förstå både oss själva och högern så blir det bara en blomma bland många. Vi förstår helt enkelt inte hur enormt viktig den är eftersom vi med den kan avkoda högen och förstå hur vi ska bemöta dom mycket bättre.

Eller när boken Jämlikhetsanden kom och bevisar att det traditionella socialdemokratiska sättet att bygga ett samhälle så att vi får lägre inkomstskillnader är det som ger ett bäst fungerande samhälle – ja då tar inte alla den genast till sina hjärtan och använder den maximalt för att hejda högern.

Eller som när Tony Judt i sin insiktsfulla bok Illa far landet visar på varför det socialdemokratiska sättet att bygga ett land trots allt är det som ger vanliga medelsvenssons det bästa livet; Få läser Illa far landet och förstår hur viktig den är helt enkelt för att alla blommor är ju lika viktiga så varför då någon uppståndelse kring den boken?

Högern här är i sin grund helt olika. De tror på individen och individens betydelse för att forma framtiden – eller för att bygga och sköta ett företag. Se bara här hur starka reaktionerna blir efter att Obama indikerat att en man inte ensam kan bygga ett företag utan att det faktiskt måste finnas andra också.

Det blir då naturligt för högern att ta till sig kunskap som kan hjälpa dom att vinna medan vi spiller bort tiden i ett slags Don Quijote kamp.

Tyvärr visar historien att det är just individer som kan vända något till seger. Hade England kunnat segra utan Winston Churchill? De som tror det har inte läst något om detta. Tror någon att moderaterna hade stormat fram som de gör utan Reinfeldt – om Bo Lundgren suttit kvar? De som tror det är naiva. Och detta är bara några få exempel från nutiden.

Så lägger vi ihop alla faktorer, rörelsen är mot att Mitt Romneys väljarstöd ökar, högens överlägsna förmåga inom media, högerns vilja att göra vadsomhelst som ökar deras chanser att vinna – inklusive att ljuga – och vänsterns fokusering på sakpolitiken istället för att vinna mm så verkar en seger för Mitt Romney inte otrolig alls.

Se även Obama och vi

Och mer finns naturligtvis i min bok om de här olika värdegrunderna mm.