Allt är inte stora
saker. Med ”stora” saker menar jag sådant som kampen mot högerns vilseledning,
tankar om att vi måste jämna ut inkomstskillnaderna för att få ett fungerande
samhälle och liknande saker. Eller, för att ta de riktigt stora frågorna som
världssvälten, hotande krig mot Iran och så vidare.

Nej det finns ju
sådant som mer påverkar vår nära vardag så i några blogginlägg tänkte jag ta
upp lite små idéer vars värde kanske kan diskuteras och som nog mest är att till
för att provocera lite och få till en annan debatt i media. Men som sagt, även
små idéer kan:

1) Ges
ett klart socialdemokratiskt stuk. Alltså visa på vad socialdemokrati i sin
innersta kärna står för.

2) De
kan vara bra – tycker jag i alla fall 🙂 Och kanske då väljare
också tycker de är bra så vi får några fler röster. Men tyck gärna till. Allt kan
göras bättre.

3) Och
som sagt, de är nya idéer, ja jag har i alla fall inte sett dom någon
annanstans – och de är provokativa och kan därför göra att vi syns i media. Ni vet, det är ju så högern lyckats ta makten: Genom att synas och låta bra i media men utan att – efter valet – föra en sakpolitik som folket vill ha. Så om vi kunde märkas lite mer i media har det ett egenvärde.

Här kommer lite första resonemang kring våra
transportsystem.

Trängselavgiften

Har ni tänkt på att systemet med trängselavgifter inte tillför någon ny transportkapacitet? Inte heller några nya alternativ till resandet. Trängselavgifterna med sin
utvecklingskostnad, sina kameror och sitt underhåll och administration kostar alltså utan att en enda sittplats för transporter skapas. Detta rimmar dåligt med min
småländska sparsamhet!

Trängselavgifterna är ett system som bara stryper vårt
transportsystem genom att skapa gräddfiler för de som har råd att betala. Detta
är knappast en lösning i god socialdemokratisk anda. Eller hur?

Om vi nu ska hålla på med sådana döda idéer så borde vi alltså se
till att trängselavgiften får ett socialdemokratiskt stuk. Detta kan ske genom att göra avgiften progressiv. Avgiften skulle kunna öka med inkomsten. Men
allra bäst vore om den ökade med inkomsten i ett hushåll så att inte alla bilar – om man har fler – skrivs på den i
hushållet som har lägst inkomst. Och vill vi också sätta ett miljöstuk på
avgiften – och det vill vi väl! – så kan vi ju även göra avgiften högre desto fler
och större bilar ett hushåll har.

Tanken att strypa ett system istället för att lösa
problematiken torde få våra föregångare inom socialdemokratin att snurra i graven.
Till att börja med, varför inte gå till roten av problemet och satsa stort på
att folk ska kunna bo nära sina arbeten så att transportbehovet inte ökar? Och
om vi återknöt till klassisk socialdemokrati från den tiden då (S) ville bygga
Sverige så skulle vi ju istället se till att vi byggde en så pass bra
kollektivtrafik att folk valde att åka med den istället för att känna sig
tvungna att ta bilen. En socialdemokratisk politiker menade att det var en frihetsfråga att folk skulle kunna ta bilen dit de ville. Men varför ska det då inte få vara en lika viktig frihetsfråga att folk ska enkelt och effektivt kunna ta sig dit de vill med bra kollektivtrafik? Nej så tänkte han inte – och som vanligt märker vi hur det ensidiga högertänkandet gått in i våra (S) politikers sätt att resonera. Varför kan inte våra socialdemokratiska politiker tänka som socialdemokrater längre?

Hur skulle då moderna kollektivtrafik i god klassisk
socialdemokratisk Bygga Sverige tradition kunna se ut?

1) Dels
skulle vi genast gå i taket om någon föreslog gamla fantasilösa idéer som mer spårvagnar.
SL vill faktiskt lägga miljarder på att bygga ut spårvagnsnätet! Visst är en kort resa med spårvagn tillsammans med barnen en vacker sommardag
på Djurgården en mysig upplevelse. Ett minne från en svunnen tids
kollektivtrafik. Men denna sekelgamla teknik som inslag i en modern trafikmiljö?
Hur kan man ens tänka tanken? Och kritiken från alla remissinstanser är
förödande. Dyrt, leder till köer,
farligt för fotgängare, barrikaderar gatunätet, tar stor plats på gatunätet,
satsningar på t-banan är effektivare osv. Låt denna hjärnpropp som leder till
trafikproppar försvinna från ritbordet!

2) Dels
skulle vi gilla att bygga ut tunnelbanan som fortfarande är en effektiv
kollektiv trafikform – vilket vi tack och lov verkar vilja göra men framförallt:

3) Skulle
vi satsa på framtidens flexibla kollektivtrafik som kan konkurrera även med
bilar. Det finns nämligen idéer som kan vara alternativ och komplement både
till bilar och existerande kollektivtrafik. Balktrafik är små och medelstora
vagnar som går uppe i luften
. De hänger från balkar uppsatta på pelare. Det är säkert, miljövänligt, billigt och flexibelt och snabbt. Balktrafik ställer ringa
krav på markutrymme och blir därigenom ett komplement till existerande
transportsystem. Helt enkelt för att det knappt tar upp någon mark utan kan adderas till det som finns utan större problem. (Det är faktiskt i dag så mycket mark som går åt till vägar och parkeringsplatser att ett sådant här system som kräver så ringa markutrymme troligen skulle öka tillgången till mark för hus och annat då en del vägar skulle kunna försvinna eller göras smalare och då mark för parkeringar skulle kunna minska.) Balktrafik tillför transportkapacitet och alternativ till resandet.
Jämför detta med trängselavgifterna som kostar utan att en enda sittplats för
transporter skapas.

Se där lite idéer som borde väcka debatt och kunde
visa på vad socialdemokratisk politik handlar om och inte handlar om –
gräddfiler för de rika är nämligen ingen socialdemokratisk idé. Det är hög tid att
socialdemokratiska politiker börjar förstå detta.